EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕСУРСОМ ТНК
Ю. С. Рибалко

Назад

УДК: 339.97

Ю. С. Рибалко

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕСУРСОМ ТНК

Анотація

У статті аналізуються теоретичні підходи щодо поведінкових аспектів корпоративних фінансів, досліджується вплив поведінкових аспектів на прийняття фінансових та інвестиційних рішень головними виконавчими директорами, а також деякі питання корпоративного управління та організаційної архітектури. Особлива увага приділяється психологічним, соціологічним та організаційним детермінантам фінансової поведінки корпорацій.

Y. Rybalko

BEHAVIORAL ASPECTS OF CORPORATE FINANCE MANAGEMENT

Summary

This paper analyses a behavioral theory of corporate finance, the impact of behavioral aspects on financing and investment decisions made by CEOs, as well as some questions of corporate governance and organizational architecture. Author puts special emphasis on psychological, sociological and organizational determinants of behavioral corporate finance.

№ 20 2014, стор. 90 - 98

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

Ю. С. Рибалко

асистент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Y. Rybalko

Teacher of Department of international finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Рибалко Ю. С. Поведінкові аспекти управління фінансовим ресурсом тнк . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 90–98.

Rybalko, Y. (2014), “Behavioral aspects of corporate finance management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 90–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.