EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
О. Ю. Стоян

Назад

УДК: 351.824.11

О. Ю. Стоян

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Досліджено особливості структури інституційного механізму державного регулювання сфери відновлювальної енергетики та її розвитку, його складових елементів та ключових функцій та завдань, які вони виконують. Проведено дослідження сучасного стану правової регламентації створення та функціонування системи державних органів та установ у сфері відновлювальної енергетики України. Проаналізовано та систематизовано структуру взаємозв'язків та підпорядкованості державних органів та установ як складових елементів інституційного механізму державного регулювання відновлювальної енергетики України, особливості державного регулювання зазначеної сфери. Запропоновано та обгрунтовано основні кроки та підходи до вдосконалення функціонування інституційного механізму державного регулювання відновлювальної енергетики України, зокрема у частині європейської інтеграції України.

O. Stoyan

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY

Summary

The features of the institutional structure of state regulation on renewable energy and its development, its constituent elements and key functions and tasks that they perform. A study of the current state of the legal regulation of the establishment and functioning of the public authorities and institutions in the field of renewable energy in Ukraine. Analyzes and systematizes structure of relationships and accountability of state bodies and institutions, as part of the institutional mechanism of state regulation of renewable energy in Ukraine, features of state regulation of that sector. Proposes the reasonably basic steps and approaches to improve the functioning of institutional mechanisms of state regulation of renewable energy in Ukraine, especially in parts of the European integration of Ukraine.

№ 20 2014, стор. 132 - 136

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 452

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. Інституційний механізм державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики та напрями його удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 132–136.

Stoyan, O. (2014), “Institutional mechanism of state regulation of development of renewable energy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 132–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.