EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Є. А. Вилгін

Назад

УДК: 351:69

Є. А. Вилгін

ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Виділено фактори, які впливають на механізми стимулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу та створюють кризові умови функціонування. Досліджено еволюцію механізмів стимулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Проаналізовано принципи функціонування ринкових відносин та їх позитивні та негативні прояви.
Доведено необхідність формування теоретично обгрунтованих вимог до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз з огляду на основні властивості економічної системи, з урахуванням яких на практиці стане можливим створення науково обгрунтованих антикризових програм дій в області структурної, інвестиційної й інноваційної політики. Розроблено заходи формування на державному рівні сприятливого інвестиційного клімату.
Визначено принципи інвестиційної антикризової політики держави. Запропоновано заходи створення та вдосконалення законодавчої й нормативної бази інвестиційної діяльності в Україні. Для регіонального рівня запропоновано заходи підтримки державою ініціативних інвестиційних проектів.

E. Vylhin

EVOLUTION MECHANISMS TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INVESTMENT-BUILDING COMPLEX

Summary

The factors that influence the development of regional mechanisms to stimulate investment and construction industry and create crises functioning. The evolution of mechanisms to encourage the development of regional investment and construction industry. Analyzed the principles of operation of a market economy and its positive and negative effects.
The necessity of forming theoretically reasonable requirements for crisis management of the economy during the world economic crisis due to the basic properties of the economic system, given that in practice be possible to create scientifically based anti-crisis programs of action structural, investment and innovation policy. The measures at the state level formation of a favorable investment climate.
Principles of anti-crisis investment policy. The measures to create and improve the legal and regulatory framework for investment in Ukraine. For regional support measures proposed state initiative investment projects.

№ 20 2014, стор. 157 - 159

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 295

Відомості про авторів

Є. А. Вилгін

к. держ. упр. докторант, Академія муніципального управління

E. Vylhin

PhD in Public Administration Doctoral Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Вилгін Є. А. Еволюція механізмів стимулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 157–159.

Vylhin, E. (2014), “Evolution mechanisms to encourage the development of regional investment-building complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 157–159.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.