EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
О. Ф. Присяжнюк

Назад

УДК: 338.242.4:658

О. Ф. Присяжнюк

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Анотація

З метою ефективного виконання поставлених перед керівництвом районної державної адміністрації завдань необхідно насамперед удосконалити техніку адміністративної роботи її апарату управління. У статті розглядається техніка адміністративної роботи апарату райдержадміністрації в розрізі основних її компонентів з метою виявлення проблем у їх практичному застосуванні в межах цих установ та наведено пріоритетні напрями її удосконалення. Такими напрямами насамперед є: поліпшення рівня організаційної культури працівників та їх професіоналізму за допомогою удосконалення добору кадрів та створення умов для підвищення їх кваліфікації на базі вищих учбових закладів, покращення технічного забезпечення для підвищення ефективності комунікаційних зв'язків апарату та впровадження електронної системи документообігу з метою удосконалення роботи з документами та контролю за їх виконанням.

O. Prysiazhniuk

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF THE ADMINISTRATIVE WORK OF THE MANAGEMENT STAFF OF DISTRICT STATE ADMINISTRATIONS

Summary

To effectively meet the leadership of the district administration tasks, it is first necessary to perfect the administrative work of its management personnel. The article discusses the technique of administrative work of the district administration in terms of its basic components in order to identify problems in their practical application in the framework of these institutions and are given priority directions of its improvement. These lines are: improving the organizational culture of employees and their professionalism by improving recruitment and creation of conditions to improve their qualifications on the basis of higher educational institutions, improved technical support to enhance the effectiveness of the communication apparatus and the introduction of electronic workflow system to improve the work with documents and monitoring their implementation.

№ 20 2014, стор. 160 - 162

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 481

Відомості про авторів

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Prysiazhniuk

Ph.D., associate Professor, Department of management of organizations, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Присяжнюк О. Ф. Пріоритетні напрями удосконалення техніки адміністративної роботи апарату управління районних державних адміністрацій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 160–162.

Prysiazhniuk, O. (2014), “Priority directions of improvement of technology of the administrative work of the management staff of district state administrations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 160–162.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.