EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕМОТИВОВАНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕТНОСІВ ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
К. Є. Двойних

Назад

УДК: 339.977

К. Є. Двойних

НЕМОТИВОВАНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕТНОСІВ ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація

Стаття присвячена розгляду низки принципових питань щодо зв'язку між інвестиційними процесами та проявом на колективному рівні психологічного феномену немотивованого визначення мети (НМВМ). Це здійснено в рамках етнологічного підходу до моделювання світової економіки та визначення засад ефективного прогнозування на основі етнічних процесів (як економічного інваріанту). Показано енергетичну сутність прояву індивідуальних психологічних характеристик на колективному рівні в умовах сучасної світової економіки. Приділено увагу особливостям прояву відповідних ознак у контексті параметрів етнокультурних просторів (суперетносів), де має місце інвестиційна активність. Установлено закономірності та принципи впливу відповідних етнічних характеристик на енергетичні параметри суперетносів. В економічному контексті немотивоване визначення мети (прояв феномену творчості на колективному рівні) розглянуто як суто утилітарний для здійснення ефективного прогнозування чинник. Через усвідомлення етнічної психології як невід'ємної частини довкілля встановлюється стратегічна залежність долі інвестиційних проектів від суперпозиції суперетносів у сучасній світовій економіці. НМВМ розглянуто як певну основу для ефективності реалізацій інвестиційних проектів в умовах сучасної світової економіки та взаємодії суперетносів. Представлено моделі, що описують взаємний зв'язок між НМВМ та засадами ефективного інвестування. Запропоновано бачення щодо практичного визначення утворення умов ефективного інвестування в сучасній світовій економіці.

K. Dvoynykh

THE ETHNOS' UNMOTIVATED INTELLECTUAL ACTIVITY AS INVESTMENT EFFECTIVENESS FORECAST BASIS

Summary

The article is devoted to a number of principal questions considerations concerning interrelations between investment processes and unmotivated aim definition (UMAD) psychological phenomenon manifestation (on collective level). That is done in the ethnological approach context to World economy simulation and economical forecast effective principles on ethnical processes basis (as an economical invariant). The energetic essence of individual psychological characteristics on collective level in modern World economy conditions is submitted. The attention is focused to features appearance and influence principles from corresponding ethnical characteristics within spheres of super-ethnoses economical activity. The principles and regular patterns from corresponding ethnical energetic characteristics influence on super-ethnos parameters are defined. In economical context the unmotivated aim definition (creativity phenomenon appearance on collective level) is considered as a strictly utilitarian approach for effective forecast providing factor. Through ethnical psychology understanding as an environment integral part the strategic dependence between any investment projects and super-ethnos superposition is being establishing. The UMAD is considered as a certain basis for investment project effective realization in the context of modern World economy and super-ethnos interrelations. The models describing interrelations between UMAD and effective investments basis are presented. The effective investment conditions formation practical defining vision for modern World economy is suggested.

№ 21 2014, стор. 8 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 693

Відомості про авторів

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

Як цитувати статтю

Двойних К. Є. Немотивована інтелектуальна активність етносів як основа прогнозування ефективності інвестицій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 8–13.

Dvoynykh, K. (2014), “The ethnos' unmotivated intellectual activity as investment effectiveness forecast basis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.