EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ HR-БРЕНДІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
В. М. Шаповал, О. О. Гетьман

Назад

УДК: 005.95:659.1 + 658.14:658.8

В. М. Шаповал, О. О. Гетьман

МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ HR-БРЕНДІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

У статті розглянуто сутність формування HR-брендів у вітчизняній бізнес-практиці. Обгрунтовані теоретичні аспекти застосування сучасних персонал-технологій з метою детермінації стійкого HR-бренду компанії-роботодавця. Проаналізовано результати досліджень кадрових порталів щодо необхідності формування HR-брендів як складових стратегії підвищення конкурентоспроможності компаній-роботодавців на ринку. Розроблено механізм формування стійкого HR-бренду компанії-роботодавця на ринку.

V. Shapoval, O. Getman

MECHANISM OF HR-BRANDS CREATION IN DOMESTIC PRACTICE

Summary

The essence of HR-brands' forming in the domestic business-practice is considered in our article. Theoretical aspects of modern staff-technologies using for the purpose of determination of sustainable HR-brand for the company-employer are justified. The results of research of the headhunting portals on the need to develop HR-brands as components of competitiveness strategy in the market for the companies-employers are analyzed. The mechanism of sustainable HR-brand formation of company-employer in the market is created.

№ 21 2014, стор. 18 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 169

Відомості про авторів

В. М. Шаповал

д. е. н., доцент, завідуюча кафедрою економіки підприємства, ДВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

V. Shapoval

Doctor in Economics, Associate Professor, Chief of Business Economics' Department, SHEI "National Mining University", Dnipropetrovsk


О. О. Гетьман

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

O. Getman

PhD in Economics, Associate Professor, Docent of HR-Management and Labor Economy' Department, Dnipropetrovsk State Financial Academy, Dnipropetrovsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.