EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ВАЖЛИВОСТІ СКЛАДОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
В. Г. Соболев

Назад

УДК: 331.1

В. Г. Соболев

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ВАЖЛИВОСТІ СКЛАДОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Анотація

У статті зроблено експертне оцінювання важливості складових технології менеджменту персоналу. Визначено найважливішу складову технології менеджменту персоналу. За допомогою методу експертних оцінок встановлено, що найбільш важливою складовою технології менеджменту персоналу є технологія мотивації персоналу. Мотивація праці персоналу є ключовим напрямом кадрової політики підприємства. Розроблено рейтинг важливості складових технології менеджменту персоналу за зменшенням рівня важливості: технологія мотивації персоналу; технологія контролю персоналу; технологія відбору та найму персоналу; технологія розвитку персоналу; технологія планування персоналу; технологія оцінки персоналу.

V. Sobolev

RATING ASSESSMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT TECHNOLOGY COMPONENTS IMPORTANCE

Summary

In the article author made the expert assessment of personnel management technology components by the level of its importance. Author defined a critical component of personnel management technology. With the help of expert assessments author found that the most important components of the personnel management technology is a staff motivation technology. Motivation of staff is a key area of HR policy of the company. A rating of personnel management technology components importance by highest level of significance: staff motivation technology; staff control technology; selection and recruitment technology; staff development technology; staff planning technology; personnel assessment technology.

№ 21 2014, стор. 87 - 89

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 140

Відомості про авторів

В. Г. Соболев

аспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

V. Sobolev

graduate student of public administration and regional economy department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.