EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
О. Г. Сорокін

Назад

УДК: 338.242

О. Г. Сорокін

ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У роботі досліджується розвиток уранової промисловості України. Загалом, це дослідження показує, що розвиток уранової промисловості України має стратегічне значення для економіки України. Це пояснюється тим, що важливість розвитку українського урану промисловості зростає з року в рік. Тому необхідність регулювання уранової промисловості можна вважати незаперечною.
Методи оцінки соціально-еколого-економічного розвитку галузі були предметом дослідження багатьох науковців. Але є деякі питання, які потребують подальшого дослідження. Так, визначення комплексу соціальних, екологічних та економічних показників є уже важливим для вибору правильних інструментів регулювання і побудови механізму регулювання розвитку уранової промисловості в Україні.
Основна мета даної роботи полягає в оцінці соціально-еколого-економічного розвитку уранової промисловості в Україні за допомогою системи індикаторів розвитку галузі, які характеризують його складові (соціальну, екологічну та економічну), і інтерпретація результатів, заснована на порівняння розрахункових значень комплексних індикаторів за складовими з їх пороговими і нормативними значеннями.

A. Sorokin

DIAGNOSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE URANIUM INDUSTRY ON THE BASIS OF INDICATORS OF SOCIAL, ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

This paper investigates the development of the uranium industry of Ukraine. In general, this research shows that the development of uranium industry of Ukraine has strategic significance for Ukrainian economy. This is because the importance of the development of the Ukrainian uranium industry is growing from years to year. Therefore the necessity of uranium industry regulation is undeniable.
The methods of assessing socio-ecological-economic industry development have been investigated by many researchers. But there are some questions which need further research. So, the definition of complex of social, ecological and economic indicators is very important for choosing of the right regulation instruments and building the regulation mechanism of the development of the uranium industry in Ukraine.
The main goal of this paper is assessment of socio-ecological-economic development of the uranium industry in Ukraine using a system of indicators of industry development that characterize some of its components (social, ecologic and economic), and interpretation of the results based on comparison the estimated value of complex indicators of social, ecological and economic development with their threshold and normative values.

№ 21 2014, стор. 96 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 137

Відомості про авторів

О. Г. Сорокін

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

A. Sorokin

postgraduate student, Classical Private University, town Zaporizhzhya

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.