EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА НЕТИПОВІ РИНКИ ЗБУТУ У МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ
Д. В. Павловський

Назад

УДК: 658.821:637.134

Д. В. Павловський

СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА НЕТИПОВІ РИНКИ ЗБУТУ У МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних і прикладних засад стратегії виходу підприємств молокопереробної галузі на нетипові ринки збуту: ринок готельно-ресторанного бізнесу (HoReCa) та франчайзинг. Термін "HoReCa" означає сферу готельного господарства і громадського харчування та походить від скорочення слів HOtels (готелі), REstaurants (ресторани), CAtering (кейтерінг). Франчайзинг розглядається як форма ведення бізнесу, за якої одна компанія (франчайзер) представляє іншій компанії (франчайзі) перевірену й успішну бізнес-ідею, підтримку, навчання, постачання, розвиток, маркетинг і рекламу.
Доведено переваги виходу на дані ринки, наведено конкретні приклади та кроки становлення ринку HoReCa та франчайзингу у молокопереробній галузі. Обгрунтовано доцільність та перспективність виходу на нетипові ринки збуту як вагомого резерву зростання продажів та джерела успішного бізнесу досліджуваної галузі.

D. Pavlovskyy

THE STRATEGIES OF ENTERING THE ATYPICAL TARGET MARKETS IN THE DAIRY INDUSTRY

Summary

The purpose of the article is to study the theoretical and methodological principles and application of dairy industry enterprises strategies of entering the atypical target markets: the market of hotel and restaurant industry (HoReCa) and franchise. The term "HoReCa" means the sphere of hotel management and catering and comes from the contraction of the words HOtels, REstaurants, CAtering. Franchise is considered as a form of business in which one company (the franchiser) provide another company (franchise) proven and successful business idea, support, training, supply, development, marketing and advertising.
The benefits of access to these markets are proved, specific examples and steps of HoReCa market and franchise formation in the dairy industry are given. The paper justifies the expediency and prospects of entering the atypical target markets as an important reserve of the sale growth and a source of the successful business in the dairy industry.

№ 21 2014, стор. 106 - 110

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

Д. В. Павловський

аспірант кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

D. Pavlovskyy

post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Павловський Д. В. Стратегії виходу на нетипові ринки збуту у молокопереробній галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 106–110.

Pavlovskyy, D. (2014), “The strategies of entering the atypical target markets in the dairy industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 106–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.