EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ
О. А. Кулинич

Назад

УДК: 330.341.1

О. А. Кулинич

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Анотація

У статті автор розглядає проблеми державного управління інноваційним розвитком в сучасних умовах. Особливу увагу акцентує на аналізі інноваційного потенціалу та умовах його ефективної реалізації. Стратегічне управління інноваціями є складовою частиною інноваційного менеджменту і вирішує питання планування і реалізації інноваційних проектів і процесів, розрахованих на значний якісний стрибок у підприємництві, виробництві чи соціальному середовищі. Результати оцінки стану елементів інноваційного потенціалу повинні лягти в основу розробки комплексу заходів, спрямованих на підвищення інноваційної активності країни.

O. Kulynych

FEATURES OF STATE ADMINISTRATION INNOVATIVE DEVELOPMENT ARE IN THE CONDITIONS OF TRANSITIONAL PERIOD

Summary

The author of the article examines the problems of state administration innovative development in modern terms. Accents the special attention on the analysis of innovative potential and terms of him effective realization. A strategic management innovations is component part of innovative management and decides the question of planning and realization of innovative projects and processes, counted on a considerable high-quality jump in an enterprise, production or social environment. The results of estimation of the state of elements of innovative potential must underlie development of complex of measures, directed on the increase of innovative activity of country.

№ 21 2014, стор. 111 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

О. А. Кулинич

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики, магістр державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, заступник начальника Сулинського басейнового відділу охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагентства України

O. Kulynych

graduate student of department of management a national economy, master’s degree of state administration National academy of state administration at President of Ukraine, depchief Sulinskogo pool department of guard, use and recreation of water biotresources and adjusting of fishing of Derzhribagentstva of Ukraine

Як цитувати статтю

Кулинич О. А. Особливості державного управління інноваційним розвитком в умовах перехідного періоду. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 111–114.

Kulynych, O. (2014), “Features of state administration innovative development are in the conditions of transitional period”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 111–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.