EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ І РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ
М. С. Калина

Назад

УДК: 351:796.03

М. С. Калина

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ І РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті аналізуються переваги впровадження електронної демократії у практику державного управління сферою фізичної культури та масового спорту. Визначено, що державне управління цією сферою на сьогодні потребує реформування, яке мало б на меті перетворити його у стабільну й динамічну систему, що здатна пристосуватися до вимог життя та постійно розвиватися. Також автор розглядає зв'язок між державною політикою щодо поширення здорового способу життя, занять фізичною культурою й спортом, з одного боку, та здатністю держави до інноваційного розвитку — з іншого.

M. Kalyna

E-DEMOCRACY AND REFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN UKRAINE

Summary

The advantages of implementation of the e-democracy to the praxis of public administration in the field of physical culture and mass-sports are analyzed in the article. It was determined that public administration in this field demands reformation, in order to convert into stable and dynamic system, which is able to adaptation to the conditions of life and to develop constantly. The author also researches the connection between the policy of healthy life-style, physical culture and sports dissemination, on one hand, and the ability of a state to innovation development — on the other hand.

№ 21 2014, стор. 118 - 121

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 204

Відомості про авторів

М. С. Калина

к. н. держ. упр., викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

M. Kalyna

Ph.D. in public administration, lecturer of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.