EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОГО КУРОРТНОГО МІСТА
Т. В. Черемісіна

Назад

УДК: 332.145:711.455(210.5)

Т. В. Черемісіна

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОГО КУРОРТНОГО МІСТА

Анотація

У статті проведено обгрунтування концепції маркетингового планування розвитку приморського курортного міста. Для обгрунтування концепції ефективного функціонування курортно-рекреаційної підсистеми курортного міста досліджено загальну структуру функціонування економіки приморського курортного міста. Запропоновано розглядати розвиток приморського курортного міста на основі застосування маркетингового підходу. Визначено технологію маркетингового планування курортного приморського міста.
Методологією маркетингового планування приморського курортного міста є: цілі, завдання, функції, інструменти, принципи, стратегії, програми та плани маркетингу, оцінка та аналіз, моніторинг.
Спрогнозовано завершеність і результативність розробки маркетингових стратегій розвитку міста, які базуються на взаємодії внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища міста, підгрунтям якої є концепція ефективного функціонування курортно-рекреаційної підсистеми приморського курортного міста.

T. Cheremisina

JUSTIFICATION CONCEPT OF MARKETING PLANNING SEASIDE RESORT TOWN

Summary

In the article the study of the concept of marketing planning development of the seaside resort town. In order to justify the concept of the effective functioning of the resort and recreation resort town subsystem investigated the overall structure of the economy of the seaside resort town. Invited to consider the development of the seaside resort town on the basis of the application of the marketing approach. Defined technology marketing planning resort seaside town.
Marketing planning methodology seaside resort town is defined: the goals, objectives, functions, tools, policies, strategies, programs and marketing plans, assessment and analysis, and monitoring.
Predicted the completeness and effectiveness of the development of marketing strategies for the development of the city, which are based on the interaction of internal and external marketing environment of the city, the foundation of which is the concept of the effective functioning of the resort and recreation subsystem seaside resort town.

№ 21 2014, стор. 130 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 460

Відомості про авторів

Т. В. Черемісіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

T. Cheremisina

Ph.D., associate professor of the department of management, Berdyansk state pedagogical university, Berdyansk

Як цитувати статтю

Черемісіна Т. В. Обгрунтування концепції маркетингового планування розвитку приморського курортного міста. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 130–135.

Cheremisina, T. (2014), “Justification concept of marketing planning seaside resort town”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 130–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.