EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ЕКСПОНЕНЦІЙНИМ РОЗПОДІЛОМ ВИТРАТ
М. Є. Юрченко, Н. А. Марченко

Назад

УДК: 369.04:519.863

М. Є. Юрченко, Н. А. Марченко

МОДЕЛЬ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ЕКСПОНЕНЦІЙНИМ РОЗПОДІЛОМ ВИТРАТ

Анотація

Розглянуті особливості призначення та функціонування некомерційних фондів соціального страхування, що існують в Україні. Основною проблемою роботи таких фондів є достатнє наповнення доходної частини та своєчасна виплата страхового відшкодування у разі настання страхових випадків. Отримані інтегрально-диференційні рівняння, які характеризують ймовірність розподілу капіталу фондів соціального страхування в припущенні, що страхові виплати та надходження є незалежними випадковими величинами, які розподіляються за законом Пуассона. Доведено, що розподіл витрат відрізняється від експоненційного закону розподілу, що унеможливлює точне вирішення інтегральних та диференційних рівнянь. Однак таке рішення можна знайти після деяких додаткових припущень відповідних областей.

M. Yurchenko, N. Marchenko

THE MODEL OF NONCOMMERCIAL SOCIAL INSURANCE FUNDS WITH EXPONENTIAL DISTRIBUTION OF EXPENSES

Summary

In this article features of the Ukrainian non commercial social insurance funds' functioning and purposes are considered. The main problem of such funds' work is sufficient filling of revenues and timely payment of insurance compensations in insurable events. The integral and differential equations which characterize the probability of distribution of the social insurance funds' capital, in assumption that money is distributed under Poisson's law, are received. It is proved that in case of payment distributions which differ from the exponential distribution law, it is not possible to receive the exact solution of the integral and differential equations. However, the solutions of the equations can be found after some additional assumptions for the corresponding areas.

№ 21 2014, стор. 136 - 138

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 483

Відомості про авторів

М. Є. Юрченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичних методів, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

M. Yurchenko

Ph. D. (Phys.-Math.), associate professor of Economic and Mathematical Methods department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv


Н. А. Марченко

к. е. н., доцент кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

N. Marchenko

Ph. D. (Econ.), associate professor of Financial Activity of Management Subjects and Public Institutions department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

Як цитувати статтю

Юрченко М. Є., Марченко Н. А. Модель некомерційних фондів соціального страхування з експоненційним розподілом витрат. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 136–138.

Yurchenko, M. and Marchenko, N. (2014), “The model of noncommercial social insurance funds with exponential distribution of expenses”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 136–138.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.