EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В КОНТЕКСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Т. С. Яровой

Назад

УДК: 35.088.6

Т. С. Яровой

СУЧАСНИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В КОНТЕКСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Анотація

У статті розглядається соціально-політичний розвиток українського суспільства, що потребує активної інтеграції України до світового співтовариства. Реалізація курсу на європейську інтеграцію України є невід'ємним елементом внутрішніх реформ, спрямованих на економічне зростання, підвищення рівня життя народу, розвитку демократії, становлення громадянського суспільства, забезпечення гарантій верховенства права, свободи слова, захисту прав і свобод людини, зміцнення національної безпеки. Тому поглиблення співробітництва з Європейським Союзом є важливим елементом зміцнення стабільності та безпеки на Європейському континенті та в Україні зокрема.
Важливим залишається питання про вдосконалення та реформування діяльності системи органів державної влади в Україні, і законодавчої влади зокрема. Особливої гостроти та актуальності це питання набуває у контексті адміністративного реформування системи влади в нашій країні.

T. Yarovoy

THE CURRENT PARLIAMENTARY SYSTEM IN THE CONTEXT OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

Summary

The socio-political development of the Ukrainian society, which requires the active integration of Ukraine into the world community. The implementation of the European integration course of Ukraine is an integral component of internal reforms aimed at economic growth, improving life of the people, democracy, civil society, guaranteeing the rule of law, freedom of speech, protection of rights and freedoms, strengthening national security. Therefore, the deepening of cooperation with the European Union is an important element of strengthening stability and security on the European continent, and in Ukraine in particular.
The important question is about the improvement and reform of the system of bodies of state power in Ukraine, and the legislature in particular. Special acuteness and urgency of this question is in the context of administrative reform of the government system in our country.

№ 21 2014, стор. 145 - 149

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 452

Відомості про авторів

Т. С. Яровой

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ

T. Yarovoy

Postgraduate student in the Institute of Legislation of the Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Яровой Т. С. Сучасний парламентаризм в контексті співробітництва України з європейським союзом. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 145–149.

Yarovoy, T. (2014), “The current parliamentary system in the context of cooperation between Ukraine and the european union”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 145–149.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.