EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
І. М. Кобушко, С. П. Нємцева

Назад

УДК: 330.322

І. М. Кобушко, С. П. Нємцева

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Анотація

Для прийняття правильного інвестиційного рішення та отримання позитивного ефекту від інвестування необхідно проводити оцінку ефективності інвестиційних проектів. Значна кількість показників оцінки та відсутність єдиної методології визначення економічної ефективності проекту ускладнює процес об'єктивного вибору показника або його помилкове застосування. Розглянуто основні показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів і зазначено їх переваги та недоліки. Виявлено найбільш поширені оціночні показники, а також запропоновано застосування окремих методів оцінки залежно від виду інвестиційного проекту. Такий підхід дозволяє вибирати методи оцінки залежно від класифікаційної ознаки та якісних характеристик проекту, а не застосовувати всі існуючі або навмання обирати окремі з них. Використання такої системи дає можливість обирати показники, які нададуть найбільш обгрунтовану та достовірну інформацію інвесторам та зацікавленим особам.

I. Kobushko, S. Niemtseva

METHODS OF AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENTS DEPENDING ON THE TYPE OF PROJECT

Summary

For making the right investment decisions and getting positive effect on investment, it is necessary to evaluate the efficiency of investment projects. A significant number of indicators and the lack of a uniform methodology for determining the economic efficiency of the project complicates the process of objective selection of indicator or incorrect application of it. Considered the main indicators of economic efficiency of investment projects and their advantages and disadvantages. Identified the most common performance indicators, as well as the application of certain valuation techniques depending on the type of investment project. This approach allows to choose assessment methods depending on the classification criterion and qualitative characteristics of the project, and not to apply any existing or randomly select some of them. This system allows to choose indicators that will provide the most valid and reliable information to investors and stakeholders.

№ 22 2014, стор. 20 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 750

Відомості про авторів

І. М. Кобушко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

I. Kobushko

Doctor of Economics Sciences, associate Professor the Department of Finance and credit, Sumy State University, Sumy


С. П. Нємцева

магістр, Сумський державний університет, м. Суми

S. Niemtseva

Master degree in Finance and credit, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Кобушко І. М., Нємцева С. П. Методи оцінки ефективності інвестицій в залежності від виду інвестиційного проекту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 20–24.

Kobushko, I. and Niemtseva, S. (2014), “Methods of an estimation of efficiency of investments depending on the type of project”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.