EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Костюнік

Назад

УДК: 330.1

О. В. Костюнік

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Досліджено теоретичні та практичні проблеми управління оборотним капіталом телекомунікаційних підприємств. Оцінено сучасний стан формування оборотного капіталу на підприємствах сфери телекомунікацій в Україні. Розглянуто чинники, які визначають специфіку формування оборотного капіталу підприємств галузі та їх вплив на ефективність управління оборотним капіталом. Досліджено структуру оборотних активів телекомунікаційних підприємств та проаналізовано причини формування проблемних статей балансу. Зокрема досліджено причини, що зумовили випереджаючі у порівнянні з іншими галузями темпи зростання дебіторської заборгованості у телекомунікаційних підприємств. Серед таких причин виділено кредитування споживачів з метою стимулювання збуту та розширення попиту на телекомунікаційні сервіси переважно у сегменті фізичних осіб та швидкі темпи росту технологічних інновацій на телекомунікаційному ринку, що зумовлює необхідність використання систем постоплати для ознайомлення клієнтів з продуктами-новинками.

O. Kostiunik

MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL OF TELECOMMUNICATION COMPANIES

Summary

The theoretical and practical problems of management of working capital of telecommunication companies were researched. Current state of formation of working capital in enterprises of the telecommunications sector in Ukraine was reviewed. The factors that determine the specificity of working capital formation of the industry and their impact on the effectiveness of working capital management were reviewed. The structure of current assets of telecommunications companies was researched and reasons for the formation of problematic balance sheet items were analyzed. In particular, the reasons that have caused accelerated growth rate of trade receivable of telecommunications companies in comparison with other sectors were analyzed. Among these reasons, was identified consumer lending in order to stimulate sales and increased demand for telecommunications services mainly in the segment of natural persons and the rapid growth of technological innovation in the telecommunication market, which causes the use of system of "simple — payment" system to introduce customers with the new items.

№ 22 2014, стор. 30 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 492

Відомості про авторів

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

O. Kostiunik

cand. sc. (econ.), assistant professor of the department of finances, accounting and auditing National Aviation University, Kiev

Як цитувати статтю

Костюнік О. В. Управління оборотним капіталом телекомунікаційних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 30–34.

Kostiunik, O. (2014), “Management of working capital of telecommunication companies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.