EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Романова, Ю. В. Залізняк

Назад

УДК: 330.341:631.1

Т. В. Романова, Ю. В. Залізняк

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади, сучасний стан та перспективи інноваційної діяльності підприємств аграрної сфери. Досліджено проблеми розвитку аграрного сектору економіки України. На прикладі аграрного підприємства розглянуто особливості впровадження нових технологій у виробництво та їх вплив на ефективність діяльності підприємства. Визначено та обгрунтовано необхідність розвитку аграрних підприємств на основі використання інноваційних технологій з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. Зроблено висновки про важливу роль інновацій у розвитку агропромислового комплексу України.

T. Romanova, Y. Zalizniak

THE INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

In the article the theoretical bases, current status and prospects of innovative activities of enterprises of agriculture. The problems of the agricultural sector of Ukraine are researched. The example of agricultural enterprises the features of new technologies in production and their impact on the performance of the company are examined. Determined the necessity of farms through the use of innovative technologies to ensure their competitiveness. The conclusions about the importance of innovation in the development of agriculture of Ukraine.

№ 22 2014, стор. 53 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 489

Відомості про авторів

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

T. Romanova

PhD , Ass. Prof., Ass. Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


Ю. В. Залізняк

cтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Y. Zalizniak

student at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Романова Т. В., Залізняк Ю. В. Інноваційний розвиток сільськогосподарського підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 53–56.

Romanova, T. and Zalizniak, Y. (2014), “The innovation development of agricultural enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 53–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.