EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ
О. В. Молдавська

Назад

УДК: 336.71

О. В. Молдавська

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано комплексну систему побудови рейтингової оцінки стратегії роботи групи банків, що об'єднані по критерію походження капіталу, на ринку України. Система включає три етапи: класифікація банків, вибір аналітичних показників для побудови рейтингу, побудова рейтингової оцінки з використанням статистичного апарату аналізу даних.
На першому етапі група найкрупніших банків України (І група банків за розміром активів по класифікації НБУ) була розподілена на 3 групи за критерієм походження капіталу: банки з українським капіталом, банки з російським капіталом та банки з європейським капіталом.
На другому етапі було обрано систему індикаторів визначення стратегії розвитку банків. Ця система включає такі показники: загальні активи банку, кредити, які надані юридичним особам, кредити, які надані фізичним особам, кошти юридичних осіб, кошти фізичних осіб, власний капітал, доходи банку, витрати банку. Усі наведені показники є обов'язковими елементами офіційної звітності банків.
На третьому етапі було проведено розрахунок темпів росту показників для визначення рейтингу (на основі офіційної статистики банків за 2013 рік), обрано шкалу для оцінювання показників та визначено комплексну рейтингову оцінку банків за групами. Згідно з проведеними розрахунками було виявлено, що найбільшу рейтингову оцінку отримали українські банки та найменшу банки з європейським капіталом. Такі результати свідчать, що в 2013 році в Україні банки з українським та російським капіталом були зацікавлені в розширенні активності, тоді як банки з європейським капіталом скорочували ринкові долі.
Запропонована система рейтингової оцінки може бути використана для аналізу ринкових стратегій різних груп банків та дає базу для порівняння результатів різних періодів.

O. Moldavska

THE RATING SYSTEM OF THE MARKET BANKS STRATEGIES IN UKRAINE

Summary

In this article you can find the comprehensive rating system of the analysis the market strategies of the groups of banks in Ukraine. This system consists of three steps: classification of the banks, choosing the criterions of the rating system, realization of rating analysis using the statistics.
On the first step the largest Ukrainian banks (group 1 according the classification of National Bank of Ukraine) were divided on three groups: the banks with Ukrainian capital, the banks with Russian capital and the banks with European capital.
On the second step was created the system of indices which could be used for the analysis the bank's market strategy. This system includes the following indices: assets, corporate loans, loans for private individuals, corporate deposits, deposits of private individuals, capital, incomes and expenses. All the indices are the obligatory parts of banks reports.
On the third step were estimated the growth rates of all the indices for all the choosing banks (using the official statistics of 2013 year) and were realized the rating analysis. According to this analysis the largest grade get the Ukrainian banks and the smallest one get the European banks. It means that in 2013 in Ukraine just banks with Ukrainian and Russian capital were interested to extend their activities whereas banks with European capital decreased their market shares.
Thus, this rating system could be used to analyze the market strategies of the groups of banks and to compare the market activities of the banks in the different periods.

№ 22 2014, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 590

Відомості про авторів

О. В. Молдавська

к. е. н., доцент кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківській національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

O. Moldavska

Doctor of Sciences (Economics), associate professor, Department of Statistics and Economic forecasts, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Молдавська О. В. Рейтингова оцінка ринкової стратегії банків України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 62–66.

Moldavska, O. (2014), “The rating system of the market banks strategies in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.