EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОБ'ЄКТ ЗАХИСТУ
Т. В. Сак

Назад

УДК: 65.012.8:334.72

Т. В. Сак

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОБ'ЄКТ ЗАХИСТУ

Анотація

Запропоновано визначення поняття "економічний інтерес підприємства" як система цінностей, які є наслідком існуючих потреб у сфері економічної діяльності, задоволення яких забезпечує реалізацію поставлених цілей на кожному з етапів життєвого циклу підприємства. Розглянуто класифікацію економічних інтересів підприємства. Визначено характерні особливості економічних інтересів підприємства на різних стадіях життєвого циклу функціонування бізнесу.
Досліджено проблеми діяльності малих підприємств, недоліки державної та регіональної політики підтримки малого підприємництва, а також невідповідність інтересів бізнесу та суб'єктів мікросередовища, які зумовлюють необхідність забезпечення їх економічної безпеки. Загрози реалізації економічних інтересів малого підприємництва визначено з позицій впливу зовнішніх та внутрішніх чинників.
Наведено етапи процесу забезпечення економічної безпеки малого підприємництва з позицій захисту економічних інтересів.

T. Sak

ECONOMIC INTERESTS OF SMALL BUSINESS AS THE OBJECT OF PROTECTION

Summary

The paper provides the definition of "enterprise economic interest" as the system of values resulting from current needs in economic activity and when such needs are met, it ensures the realization of the set goals at each stage of the enterprise life cycle. The classification of the enterprise economic interests is outlined. The characteristic features of the enterprise economic interests at various stages of business life cycle are determined.
The paper elucidates the problems of small businesses operation, the shortcomings of the national and regional policy of small business support, as well as discrepancies between business interests and microenvironment entities that necessitate the economic security of small businesses. The threats to small business economic interests realization is defined from the perspective of external and internal factors.
The author suggests the stages of the process of economic security provision to small business from the standpoint of economic interests protection.

№ 22 2014, стор. 67 - 71

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 713

Відомості про авторів

Т. В. Сак

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

T. Sak

PhD in Economics, Associate Professor at the Chair of Economics and Enterprise Resilience, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Як цитувати статтю

Сак Т. В. Економічні інтереси малого підприємництва як об'єкт захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 67–71.

Sak, T. (2014), “Economic interests of small business as the object of protection”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.