EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г. М. Терен

Назад

УДК: 658.012.1

Г. М. Терен

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено проблемні питання використання коефіцієнтів ліквідності для аналізу ліквідності. Виявлено розбіжності у використанні назв для коефіцієнтів загальної, швидкої та абсолютної ліквідності. В процесі вивчення методик аналізу ліквідності, встановлено існування відмінностей у алгоритмах розрахунку коефіцієнтів ліквідності та визначенні їх критичних меж (нормативних значень). Здійснено спробу обгрунтувати нормативні значення коефіцієнтів ліквідності для сільськогосподарських підприємств. Отримані в процесі дослідження нормативні значення коефіцієнтів загальної, швидкої і абсолютної ліквідності базуються на реальних даних сільськогосподарських підприємств Чернівецької області та враховують галузеві особливості їх діяльності. Запропоновано методику інтегральної оцінки міри ліквідності підприємства. Розрахунок інтегрального індексу ліквідності забезпечить узагальнене представлення міри досягнення нормативних значень по коефіцієнтах ліквідності.

G. Teren

CONCERNING THE VALUATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES LIQUIDITY

Summary

Problem questions of using liquidity factors for liquidity analysis were investigated in this article. Differences in using names for coefficients of general, rapid and absolute liquidity were discovered. During the process of liquidity analysis methods studying, existence of distinctions in estimation algorithm of liquidity coefficients were determined and their critical limits (normative meanings) were defined. The attempt of normative meanings grounding of liquidity coefficients for agricultural enterprises was realized. During the investigation, received normative meanings of coefficients of general, rapid and absolute liquidity are based on real data of agricultural enterprises in Chernivtsy oblast and branch peculiarities of their activities is taken into account. The method of integral valuation of enterprise liquidity was suggested. The estimation of liquidity integral index will provide with generalized limit apprehension of normative meanings progresses as to liquidity coefficients.

№ 22 2014, стор. 106 - 110

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

Г. М. Терен

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

G. Teren

postgraduate, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Терен Г. М. До питання оцінки ліквідності сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 106–110.

Teren, G. (2014), “Concerning the valuation of agricultural enterprises liquidity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 106–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.