EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ "ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" ТА "ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ"
О. А. Коваль

Назад

УДК: 338.434

О. А. Коваль

ТЕОРЕТИЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ "ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" ТА "ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ"

Анотація

Стаття спрямована на дослідження та систематизацію категорій "фінансове забезпечення" та "фінансовий механізм". Розглянуто різні трактування цих понять у наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Для визначення сутності категорії "фінансовий механізм" запропоновано два підходи щодо його функціонування. Проаналізовано макро- та мікроекономічні рівні фінансового механізму. Розроблено структуру фінансового механізму сільськогосподарського підприємства, в якій відбувається взаємозалежність наступних його складових, а саме: фінансове планування, оперативне управління, фінансове забезпечення (визначення потреби у фінансових ресурсах, формування оптимальної структури, управління фінансовими потоками, забезпечення фінансової стійкості); макроекономічний вплив: нормативно-правове забезпечення та інформаційне забезпечення.

O. Koval

THEORETICAL INTERPRETATION OF ECONOMIC CATEGORIES "FINANCIAL PROVIDING" AND "FINANCIAL MECHANISM"

Summary

The article is focused on the study and systematization of the categories "financial security" and "financial mechanism". Namely considered different interpretations of these concepts in scientific works of domestic and foreign scientists. To determine the essence of the category "financial mechanism" proposed two approaches with respect to its functioning. Analyzed the macro- and microeconomic levels of the financial mechanism. The structure of the financial mechanism agricultural enterprises, in which there is interdependence of the following components, namely: financial planning, operational management, financial security (determination of need for financial resources, the formation of the optimal structure, cash flow management, financial sustainability); the macroeconomic impact: regulatory support and information provision.

№ 22 2014, стор. 114 - 118

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 949

Відомості про авторів

О. А. Коваль

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Koval

a graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Коваль О. А. Теоретичне трактування економічних категорій "фінансове забезпечення" та "фінансовий механізм". Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 114–118.

Koval, O. (2014), “Theoretical interpretation of economic categories "financial providing" and "financial mechanism"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 114–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.