EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В. О. Лігузова

Назад

УДК: 005.591.6:338.43:330.341.1(477)

В. О. Лігузова

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

В статті розглядаються особливості впровадження бюджетування інноваційних процесів на підприємстві як ефективної системи управління. Автор пропонує виділяти три основні етапи постановки бюджетування інноваційних процесів на підприємстві: підготовчий, проектний, та етап впровадження. В статті розкривається сутнісне наповнення кожного з етапів. Встановлюється, що на підготовчому етапі здійснюється дослідження специфіки підприємства, що обумовлює вибір можливостей для постановки бюджетування. На проектному етапі здійснюється вибір найоптимальніших шляхів впровадження бюджетування в систему управління інноваційними процесами на підприємстві з урахуванням впливу таких факторів, як масштаб підприємства, якість трудових ресурсів, наявність у розпорядженні грошових коштів та інші. На етапі впровадження безпосередньо реалізуються всі необхідні заходи, після виконання яких важливо здійснювати аналіз функціонування системи бюджетування інноваційних процесів на підприємстві та виявляти можливі шляхи подальшого підвищення її ефективності.

V. Liguzova

THE MAIN STAGES OF THE INNOVATION PROCESS BUDGETING IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with peculiarities of the innovation process budgeting implementation at the enterprise as an effective management system. The author proposes to allocate three main stages of the innovation process budgeting implementation at the enterprise: preparatory, projected and stage of implementation. The article revealed the essential content of each stage.Established that in the preparatory phase it is necessary to investigate the specificity of the enterprise. This specificity determines the range of possibilities for setting budgeting.At the project stage it is necessary make the choice of the most optimal ways of implementing budgeting. Сonsidering the influence following factors: scale enterprise, quality of human resources, availability of funds and others.At the stage of implementation implemented all necessary measures. Thereafter is necessary to analyze the functioning of the system of the innovation process budgeting at the enterprise and identify possible ways of increasing its effectiveness.

№ 22 2014, стор. 123 - 126

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 496

Відомості про авторів

В. О. Лігузова

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

V. Liguzova

Graduate Student, Department of Finance and Credit, the Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Лігузова В. О. Основні етапи впровадження бюджетування інноваційних процесів на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 123–126.

Liguzova, V. (2014), “The main stages of the innovation process budgeting implementation at the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 123–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.