EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВЯЗОК
Н. Д. Шульга

Назад

УДК: 351.851

Н. Д. Шульга

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВЯЗОК

Анотація

Актуалізовано роль освіти в розвитку держави, суспільства та особистості. Схарактеризовано основні підходи до визначення сутності державної освітньої політики; розкрито взаємозв'язок між освітньою політикою та державним управлінням освітою, належна реалізація якого має забезпечити не лише розробку освітньої політики, а й ефективність її практичного впровадження.

N. Shulha

EDUCATIONAL POLICY AND EDUCATIONAL MANAGEMENT: ESSENCE AND INTERCOMMUNICATION

Summary

The role of education in development of the state, society and person is exposed. The main points on determinftion of educational policy are characterized; it is exposed the intercommunication between educational policy and state administration of education, the proper realization of which must provide not only the development of educational policy, but efficiency of its practical introduction.

№ 22 2014, стор. 140 - 143

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 759

Відомості про авторів

Н. Д. Шульга

кандидат технічних наук, доцент, директор Державного вищого навчального закладу "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

N. Shulha

Phylosophy Doctor, associate professor the Director of the State higher education institution "Kyiv transport-economical college" of National transport University

Як цитувати статтю

Шульга Н. Д. Освітня політика та управління освітою: сутність та взаємозвязок. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 140–143.

Shulha, N. (2014), “Educational policy and educational management: essence and intercommunication”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 140–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.