EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ТА ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
О. Ф. Сальнікова

Назад

УДК: 351.86

О. Ф. Сальнікова

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ТА ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті надано пропозиції щодо військово-технічного співробітництва України у контексті розширення номенклатури експорту послуг та товарів військового призначення. Одним з основних показників, що характеризують роль та участь національного оборонно-промислового комплексу у забезпеченні потреб Збройних Сил будь-якої країни, є співвідношення обсягів закупівлі власними збройними силами озброєння та військової техніки, що виробляються підприємствами національного оборонно-промислового комплексу (у грошовому вимірі), з обсягами продажу зброї іноземним замовникам. В умовах проголошеного керівництвом держави курсу на інтеграцію України до Європейського союзу держава може одержати позитивний ефект від створення промислових кооперацій з компаніями країн Європейського союзу, в рамках розвитку військово-технічного співробітництва. У статті автор проводить системний аналіз та надає пропозиції, щодо створення промислових кооперацій з компаніями країн Європейського Союзу.

O. Salnikova

SUGGESTIONS TOWARD MILITARY AND TECHNICAL COOPERATION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EXTENSION OF THE NOMENCLATURE OF EXPORT OF SERVICES AND MILITARY GOODS

Summary

Suggestions toward military and technical cooperation of Ukraine in the context of extension of the nomenclature of export of services and military goods are presented in the article. One of the main indicators which characterize a role and participation of national military-industrial complex in ensuring requirements of Armed Forces of any country, the ratio of volumes of purchase by own armed forces of arms and military equipment that are made by the enterprises of national military industrial complex (in monetary measurement), with volumes of sale of the weapon to foreign customers is. In the conditions of the state of course proclaimed the management on integration of Ukraine into the European Union the state can gain positive effect from creation of industrial cooperations with the companies of the countries of the European Union, within development of military and technical cooperation. In the article the author carries out the system analysis and submits offers on creation of industrial cooperations with the companies of the countries of the European Union.

№ 22 2014, стор. 144 - 147

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 751

Відомості про авторів

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, associate professor of department of globalistic, eurointegration and management of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Кyiv

Як цитувати статтю

Сальнікова О. Ф. Пропозиції щодо військово-технічного співробітництва України у контексті розширення номенклатури експорту послуг та товарів військового призначення. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 144–147.

Salnikova, O. (2014), “Suggestions toward military and technical cooperation of Ukraine in the context of extension of the nomenclature of export of services and military goods”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 144–147.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.