EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИКОРДОННОЇ ПОЛІТИКИ
П. П. Лисак

Назад

УДК: 351.86

П. П. Лисак

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИКОРДОННОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті проведено аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації прикордонної політики країнами світу, що упроваджується з метою захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості національних державних кордонів. Встановлено, що надійна охорона та захист національних державних кордонів, організація і упровадження ефективного прикордонно-митного контролю та створення дієвих механізмів протидія транскордонним злочинам є ключовими стратегічними пріоритетами прикордонної політики для більшості країн світу. Охарактеризовано три типи прикордонної політики, що здійснюються країнами світу. Зазначено, що більшість країн світу реалізують свою прикордонну політику із урахуванням військово-політичної ситуації на кордоні, загрози прикордонних інцидентів та прямих військових конфліктів, а також рівня протиправної діяльності на кордоні. Доведено, що питання формування та реалізації ефективної прикордонної політики є сьогодні вкрай актуальними завданням забезпечення національної безпеки України у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації.

P. Lysak

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF BORDER POLICY

Summary

In the article the analysis of foreign experience of formation and implementation of border policy of the world that is being introduced with the aim of protecting the sovereignty, territorial integrity and inviolability of national borders. It is established that a reliable protection of the national borders, organization and implementation of effective border and customs control and the establishment of effective mechanisms for combating cross-border crimes are the key strategic priorities border policy for most countries of the world. Characterized by three types of border policy implemented by the countries of the world. It was noted that most countries in the world implement their border policy with regard to the military-political situation on the border, the threat of border incidents and direct military conflicts, as well as the level of illegal activity at the border. It is proved that the development and implementation of effective border policy are extremely important task of ensuring national security of Ukraine in connection with military aggression of the Russian Federation.

№ 22 2014, стор. 148 - 151

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 690

Відомості про авторів

П. П. Лисак

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

P. Lysak

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Лисак П. П. Аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації прикордонної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 148–151.

Lysak, P. (2014), “Analysis of foreign experience of formation and implementation of border policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 148–151.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.