EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Ю. С. Горбань

Назад

УДК: [351:502.1]:327.7:061.1 ЄС: (447)

Ю. С. Горбань

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті здійснено аналіз екологічного врядування в державах-членах ЄС у контексті сталого розвитку. Визначено відповідальність державних органів держав-членів ЄС за впровадження стратегій сталого розвитку. Здійснено розгляд горизонтальних та вертикальних механізмів інтеграції як ефективних інструментів впровадження завдань стратегій зі сталого розвитку.
Акцентовано увагу на необхідності вивчення досвіду ЄС щодо формування екологічного врядування у сфері реалізації сталого розвитку, імплементаціїта використання його позитивних сторін вУкраїні.

Yu Gorban

FEATURES OF ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

This article provides an analysis of environmental governance in the EU Member States in the context of sustainable development. Determined the liability of public authorities of the EU Member States for the implementation of sustainable development strategies. Have done consideration of horizontal and vertical integration mechanisms as an effective tool of implementation tasks strategies for sustainable development.
Attention is focused on the need to study the experience of the EU on the formation of environmental governance in the sphere of sustainable development, implementation and use of its positive aspects for Ukraine.

№ 22 2014, стор. 152 - 156

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

Ю. С. Горбань

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Yu Gorban

Ph.D. student, department of Globalization, European integration and National security management, National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Горбань Ю. С. Особливості екологічного врядування в державах-членах єс в контексті сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 152–156.

Gorban, Yu (2014), “Features of environmental governance in the eu member states in the context of sustainable development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 152–156.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.