EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ У РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко

Назад

УДК: 330. 332

Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ У РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій, залучених у Дніпропетровську область; досліджено структуру іноземних інвестицій, залучених у Дніпропетровську область у розрізі секторів економіки у 2013 р.; вивчено структуру прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіці регіону; наведено переваги та недоліки інвестиційного середовища Дніпропетровського регіону; розглянуто вплив інвестицій на валовий внутрішній продукт регіону та визначено залежність валового регіонального продукту від обсягу інвестицій.
Встановлено, що для покращення інвестиційної привабливості регіону необхідним є: формування умов для подолання штучних бюрократичних бар'єрів у здійсненні інвестиційної діяльності, які часто є підгрунтям для процвітання корупційних відносин; надання особливої уваги безумовному дотриманню права власності; забезпечення ретельного моніторингу у сфері виконання екологічних вимог щодо стану повітря, грунтів та питної води.

D. Mishchenko, L. Mishchenko

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE REGION AND WAYS TO IMPROVE

Summary

The article analyzes the dynamics of foreign direct investments in Dnipropetrovsk region. The structure of foreign investments in Dnipropetrovsk region by sectors of the economy in 2013 .The structure of foreign direct investment (equity) in the world economy of the region; the advantages and disadvantages of investment environment of Dnipropetrovsk region. The influence of investment on gross domestic product of the region and Dependence gross regional product of investment.
It is established that in order to improve the investment attractiveness of the region is necessary: creating conditions for overcoming the artificial bureaucratic barriers to investment activities, which are often the basis for the prosperity of corrupt relations; special emphasis on unconditional respect for property rights; a close monitoring in environmental performance requirements of air, soil and water.

№ 23 2014, стор. 6 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 216

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy


Л. О. Міщенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А., Міщенко Л. О. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 6–9.

Mishchenko, D. and Mishchenko, L. (2014), “Assessment of the current state of investment activity in the region and ways to improve”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.