EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ
Р. М. Безус

Назад

УДК: 631.57

Р. М. Безус

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ

Анотація

У статті визначено, що моніторинг конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку є основою економічного зростання і добробуту держави. Обгрунтовано, що основними джерелами конкурентних позицій у межах господарського процесу виробників органічної продукції є якісні параметри земельних, трудових, матеріально-технічних ресурсів та сільськогосподарської продукції, а моніторинг конкурентної позиції виробників органічної продукції становить собою безперервне спостереження за результатами діяльності підприємства на аграрному ринку та його бізнес-процесів, за станом та зміною чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що вливають на конкурентну позицію підприємства і на процес організаційно-економічного забезпечення його діяльності, з метою попередження небажаних відхилень у конкурентній позиції за найважливішими параметрами. Досліджено, що оцінка конкурентної позиції виробників органічної продукції дозволяє визначити наскільки потужна сьогоднішня конкурентна позиція виробників органічної продукції на аграрному ринку, яку зміну конкурентної позиції можна очікувати при використанні сьогоднішньої стратегії, який рейтинг позицій виробників органічної продукції щодо ключових суперників у кожному важливому компоненті конкурентної сили і галузевому ключовому факторі успіху, який перелік конкурентних позицій виробників органічної продукції і можливість підприємства захищати свою позицію.

R. Bezus

MONITORING THE COMPETITIVE POSITION OF ORGANIC PRODUCERS IN THE AGRICULTURAL MARKET

Summary

The article stipulates that monitoring the competitive position of organic products to the agricultural market is the foundation of economic growth and welfare state. Proved that the main sources of competitive position within the economic process of organic products are quality parameters of land, labor, inputs, agricultural products, and the monitoring of the competitive position of organic products is a continuous monitoring of performance of enterprises in the agricultural market and its business -processes, as and change the factors external and internal environment, which they put on the competitive position of the company and the process of organizational and economic support its activities in order to prevent undesirable variations in the competitive position of critical parameters. Investigated that the assessment of the competitive position of organic producers to determine the extent of today's competitive position of organic products to the agricultural market, which is changing the competitive position can be expected when using the current strategy that ranking position of organic producers on key rivals in every important component of competitive forces and industry key success factors, which list the competitive position of organic products and the ability of the company to protect its position.

№ 23 2014, стор. 19 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 263

Відомості про авторів

Р. М. Безус

к. е. н, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

R. Bezus

PhD, Assoc. Department of Finance, Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Ukraine

Як цитувати статтю

Безус Р. М. Моніторинг конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 19–21.

Bezus, R. (2014), “Monitoring the competitive position of organic producers in the agricultural market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 19–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.