EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАРТАП ЯК ПРОГРЕСИВНА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
О. В. Корнух, Л. В. Маханько

Назад

УДК: 330.341.1

О. В. Корнух, Л. В. Маханько

СТАРТАП ЯК ПРОГРЕСИВНА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У сучасних умовах економічного розвитку України запускати новий проект із підвищеними ризиками потребує виваженого підходу, розробки певних правил для забезпечення ефективної його реалізації. З урахуванням реалій розвитку малого підприємництва запропоновано стартап вважати інноваційним проектом особливого типу. Досліджено сутність стартапу, приведено приклади зарубіжних успішних стартапів. Наведено основні характерні ознаки стартапу та особливості взаємодії ключових його складових. Визначено стадії розвитку стартапу та їх характеристики. Окреслено етапи підготовки бізнес-плану стартапу. Виокремлено способи залучення інвестицій та інвесторів для функціонуючих стартапів. Запропоновано основні правила найбільш дієздатного та ефективного стартапу.

O. Kornuch, L. Makhanko

STARTUP AS A PROGRESSIVE FORM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

Summary

In nowadays conditions of economic development of Ukraine, the launching of a new project with increased risks requires a balanced approach, the development of certain rules to ensure effective implementation. Considering the realities of development of small business it is suggested to account startup as innovative project of a special type. Exploded the essence of a startup, given examples of successful foreign startups. Adduced basic outstanding characteristics of a startup and features of the interaction of its key components. Defined stages of development of a startup and their characteristics. Outlined the stages of preparation of the startup's business plan. Determined ways to attract investments and investors for operating startups. Offered the basic rules of the most capable and effective startup.

№ 23 2014, стор. 26 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 361

Відомості про авторів

О. В. Корнух

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

O. Kornuch

Ph. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University


Л. В. Маханько

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

L. Makhanko

Master student, Kryvyi Rih National University

Як цитувати статтю

Корнух О. В., Маханько Л. В. Стартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 26–30.

Kornuch, O. and Makhanko, L. (2014), “Startup as a progressive form of innovative entrepreneurship”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.