EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ІНСТИТУТІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АГРОБІЗНЕСІ
В. Ф. Шукалович

Назад

УДК: 338.1/338.4

В. Ф. Шукалович

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ІНСТИТУТІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АГРОБІЗНЕСІ

Анотація

На основі виявлення двох джерел інформаційного впливу та відповідного формування ризиків економічної діяльності внаслідок асиметрії інформації, визначено основні організаційно-економічні механізми забезпечення внутрішніх інститутів вертикальної інтеграції. Сформовано власне бачення системи створення неповних внутрішніх контрактів та визначення часових критеріїв їх циклічного перегляду, основних параметрів контрактів у межах продуктового ланцюга, організації моніторингу ситуації на ринку продукції та альтернативних форм організації транзакцій, формування системи санкцій (компенсацій) за недотримання встановлених параметрів внутрішнього інституціонального середовища.

V. Shukalovych

INFORMATION PROVIDING OF INTERNAL INSTITUTIONS OF VERTICAL INTEGRATION IN AGRIBUSINESS

Summary

On the base of detecting two sources of information influence and following risks of economic activity formation as a result of information asymmetry, the main organizational and economic mechanisms to ensure internal institutions of vertical integration are detected. The own vision of creating a system of incomplete internal contracts and criteria of their time-to-time reviewing, as well as assigning the basic parameters of contracts within the food chain, organizing monitoring of the market situation for products and alternative forms of economic transactions, a system of sanctions (compensation) for punishing the parameters of the internal institutional environment are defined.

№ 23 2014, стор. 47 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 478

Відомості про авторів

В. Ф. Шукалович

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Shukalovych

Phd Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Шукалович В. Ф. Інформаційне забезпечення внутрішніх інститутів вертикальної інтеграції в агробізнесі. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 47–51.

Shukalovych, V. (2014), “Information providing of internal institutions of vertical integration in agribusiness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.