EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Волошина

Назад

УДК: 657

В. В. Волошина

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює трансформацію підходів до якості бухгалтерської інформації, необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та контролю поточних активів як основи інформаційного забезпечення управління заготівельною, виробничою та збутовою діяльністю. У статті розглянуто питання бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оборотних активів підприємств з метою управління ними. Досліджено взаємозв'язок понять "оборотні активи", "оборотні кошти", "оборотний капітал" для теоретичного обгрунтування їх значення; удосконалено існуючу класифікацію оборотних активів для застосування у практичній діяльності підприємств.

V. Voloshinа

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE THEORY OF ACCOUNTING AND CONTROL OF CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES

Summary

Formulation of the problem in general. Operation of the business in a market transformation approach leads to the quality of the accounting information necessary for decision making by management. This leads to the need to improve the organization and methodology of accounting and control of current assets as the basis for an information security management stockpiling, production and marketing activity. The article deals with the issue of accounting and internal control current assets of enterprises to manage them. The interrelation between the concepts of "current assets", "working capital" for the theoretical justification of their meaning; extending existing classification of current assets for use in the practice of enterprises.

№ 23 2014, стор. 56 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 243

Відомості про авторів

В. В. Волошина

викладач кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

V. Voloshinа

Lecturer, Department of Accounting and Economic Analysis, National University of Mykolaiv V. Sukhomlynsky, m. Mykolaiv

Як цитувати статтю

Волошина В. В. Проблемні аспекти теорії обліку та контролю поточних активів підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 56–58.

Voloshinа, V. (2014), “Problematic aspects of the theory of accounting and control of current assets of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 56–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.