EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛІНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ БЛОКІВ
Д. С. Букреєва

Назад

УДК: 658.513 / 005.21

Д. С. Букреєва

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛІНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ БЛОКІВ

Анотація

У статті запропоновано трансформацію процесу бюджетування з використанням оптимізаційних блоків, як інструменту підвищення ефективності контролінгу на промисловому підприємстві та досягненні ним стратегічних цілей. На цій основі розроблено методичні засади побудови багаторівневої економіко-математичної моделі, яка передбачає забезпечення ефективності контролінгу та результативності функціонування підприємства в мінливих умовах.

D. Bukreeva

TRANSFORMATION OF THE BUDGETING PROCESS AS AN INSTRUMENT TO INCREASE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE CONTROLLING USING OPTIMIZATION BLOCKS

Summary

Transformation of the budgeting process as an instrument to increase efficiency of industrial enterprise controlling and reach the strategic objectives using optimization blocks was proposed in this article. On this basis, the methodical basics for multi-level economic and mathematical model were created, which provides the efficiency of controlling and effective functioning of the enterprise in changing conditions.

№ 23 2014, стор. 59 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 190

Відомості про авторів

Д. С. Букреєва

асистент кафедри економічного аналізу та фінансів, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

D. Bukreeva

assistant lecture of the Department of Economic Analysis and Finance, State Higher Educational Establishment "National Mining University", Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Букреєва Д. С. Трансформація процесу бюджетування як інструменту підвищення ефективності контролінгу на промисловому підприємстві з використанням оптимізаційних блоків. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 59–63.

Bukreeva, D. (2014), “Transformation of the budgeting process as an instrument to increase efficiency of industrial enterprise controlling using optimization blocks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.