EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Д. М. Овчаренко

Назад

УДК: 658.26:620.9(477):005.584.1

Д. М. Овчаренко

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто сучасне становище енергетичного сектору України та передумови до впровадження енергозбереження у промисловості. Визначено особливості здійснення державної політики провідних країн у сфері стимулювання енергозбереження за допомогою адміністративних, економічних та інформаційних інструментів. Проаналізовано найрезультативніші галузеві програми з енергозбереження країн-членів Європейського Союзу. Запропоновано удосконалити систему управління енергозбереження промислових підприємств на основі впровадження аналізу результативних факторів, доопрацювання мотиваційної підсистеми та залучення циклу Шухарта-Демінга.

D. Ovcharenko

FOREIGN EXPERIENCE ORGANIZATIONS OF EFFECTIVE ENERGY CONSERVATION MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article reviews the current situation of the energy sector of Ukraine and the preconditions for implementing energy conservation in industry. The features of the state policy of the leading countries in the field of stimulating energy saving using administrative, economic, and information instruments are considered. The most effective sectoral energy saving programs of the European Union member states are analyzed. Improvement of energy conservation management through the analysis of the effective factors, modifying of the motivational subsystem and attracting Shewhart Deming cycle is proposed.

№ 23 2014, стор. 69 - 74

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 467

Відомості про авторів

Д. М. Овчаренко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

D. Ovcharenko

postgraduate student, Sumy State University

Як цитувати статтю

Овчаренко Д. М. Закордонний досвід організації ефективного менеджменту з енергозбереження промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 69–74.

Ovcharenko, D. (2014), “Foreign experience organizations of effective energy conservation management of industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 69–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.