EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
О. І. Бібен

Назад

УДК: 330.341.1

О. І. Бібен

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств здійснюється на кількох рівнях: держави, регіону чи галузі, конкретного суб'єкта господарської діяльності. Перші два рівні становлять макрорівень управління, а останній — мікрорівень. Управління інноваціями на будь-якому рівні — це управління нестандартними процесами, перебіг яких можна прогнозувати лише на підставі поглиблених наукових досліджень із застосуванням сучасного методологічного апарату. Домінуючим для України має стати шлях розвитку, який грунтується на стратегії нарощування інноваційного потенціалу на заздалегідь визначених державою пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу.

О. Bіben

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

Innovation management of agricultural enterprises performed at several levels: state, region or sector, specific business entity. The first two levels are macro level management, and the last — micro level. Innovation Management at any level — a non-standard management processes, the flow of which can be predicted only on the basis of in-depth research using modern methodological apparatus. Dominant for Ukraine has become a way of development, based on the strategy of increasing innovation potential on predetermined state priority areas of science and technology.

№ 23 2014, стор. 97 - 101

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 235

Відомості про авторів

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. Bіben

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Бібен О. І. Теоретико-організаційні основи управління інноваційним розвитком аграрного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 97–101.

Bіben, О. (2014), “Theoretical and organizational foundations of innovative development of agricultural production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.