EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. Волчанська

Назад

УДК: 330.322:658

Л. В. Волчанська

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У дослідженні визначено, що інвестиції — це накопичена раніше вартість у вигляді різних економічних активів, що залучається суб'єктами економіки в процес кругообігу засобів з метою її примноження у майбутньому в умовах невизначеності та ризику. На інвестиційну привабливість конкретного суб'єкта безпосередньо впливають економічні умови функціонування й розвитку галузі сільського господарства. Через привабливість підприємства як складової частини інвестиційної привабливості галузі виявляється узагальнена характеристика щодо перспективності, вигідності, ефективності та мінімізації ризику вкладення інвестицій.

L. Volchanskа

ECONOMIC NATURE OF INVESTMENT AND BUSINESS CLIMATE IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The study determined that investment — is the still accumulated cost in a variety of economic assets subjects of involved in the cycle of the economy means for its enhancement in the future in conditions of uncertainty and risk. On the investment attractiveness of a particular entity directly affect the functioning of economic conditions and development of agriculture. Due to the attractiveness of the enterprise as part of the investment attractiveness of the industry detected generalized characteristic of the perspectives, utility, effectiveness and minimize the risk of investment.

№ 23 2014, стор. 102 - 106

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 204

Відомості про авторів

Л. В. Волчанська

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

L. Volchanskа

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian and economics University

Як цитувати статтю

Волчанська Л. В. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної привабливості аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 102–106.

Volchanskа, L. (2014), “Economic nature of investment and business climate in agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 102–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.