EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
П. Б. Волянський

Назад

УДК: 355.58

П. Б. Волянський

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

Аналіз тенденцій розвитку природних, техногенних, екологічних небезпек і загроз та їх прогноз на перспективу свідчить, що на території України найближчими роками зберігатиметься високий рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, що ставить проблему запобігання їх виникненню і ліквідації на рівень найбільш актуальних завдань органів державного управління у сфері цивільного захисту. Для виконання цього завдання потрібні цілеспрямована державна політика та інструмент її реалізації — єдина державна системи цивільного захисту.
У науковій статті за результатами порівняльної статистики виникнення надзвичайних ситуацій за останні роки проведено аналіз діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, розглянуто проблемні питання підготовки керівних кадрів системи цивільного захисту, запропоновано комплексне застосування прогресивних форм і методів навчання з метою досягнення слухачами якісного засвоєння навчального матеріалу під час функціонального навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.

P. Volianskyi

AREAS OF IMPROVING THE TRAINING PROCESS OF EXPERTS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION

Summary

Analysis of trends in natural, man-made, environmental hazards and threats development and their outlook for the future shows that in Ukraine for the next few years high risk of emergency situations of different nature will continue that makes the problem of preventing their occurrence and elimination the most urgent task of the administration in the field of civil protection. To perform this task a deliberate government policy and its implementation tool that is a unified state system of civil protection is considered essential.
Based on the results of comparative statistics of emergencies in recent years the analysis of the activities of the unified state system of civil protection has been conducted, challenges in leadership training in the civil protection system have been examined, complex application of advanced techniques and methods of teaching students during qualitative functional training at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection are proposed.

№ 23 2014, стор. 107 - 110

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 246

Відомості про авторів

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

P. Volianskyi

Doctor in Public Administration, Associate Professor Acting chief of the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection Kyiv

Як цитувати статтю

Волянський П. Б. Напрями удосконалення навчання фахівців сфери цивільного захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 107–110.

Volianskyi, P. (2014), “Areas of improving the training process of experts in the sphere of civil protection”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 107–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.