EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЕЗПЕКОВІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Д. Ю. Юрковський

Назад

УДК: 351.86

Д. Ю. Юрковський

БЕЗПЕКОВІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто безпекові пріоритети сучасної зовнішньополітичної діяльності України. Зазначено, що з проголошенням Україною державної незалежності, зовнішньополітичний курс держави грунтувався на принципі позаблоковості. Доведено, що принцип позаблоковості не передбачав участь України у будь-яких військово-політичних союзах, а також відмову від інтеграції до найефективнішої у світі системи колективної безпеки, створеної в рамках Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Встановлено, що в умовах військової агресії Російської Федерації на суверенну територію України, нагальною потребою національної безпеки держави є зміна позаблокового статусу та повноцінна інтеграція у європейські та євроатлантичні безпекові структури. Розкрито сутність трьох безпекових пріоритетів сучасної зовнішньополітичної діяльності України.

D. Yurkovsky

SECURITY PRIORITIES OF THE CURRENT FOREIGN POLICY OF UKRAINE

Summary

Іn the article the questions of security priorities of the current foreign policy of Ukraine. Stated that with the proclamation of Ukraine's independence, foreign policy of the state was based on the principle of non-alignment. It is proved that the principle of non-alignment did not provide for Ukraine's participation in any military-political alliances, and the refusal of the integration to the most effective in the world of the collective security system established under the North Atlantic Alliance (NATO). It was established that in terms of the military aggression of the Russian Federation on the sovereign territory of Ukraine, the urgent need for national security is changing neutral status and full integration into European and Euro-Atlantic security structures. The essence of the three security priorities of modern foreign policy of Ukraine.

№ 23 2014, стор. 132 - 136

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

Д. Ю. Юрковський

аспірант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

D. Yurkovsky

graduate Department of public administration National Academy of public administration the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Юрковський Д. Ю. Безпекові пріоритети сучасної зовнішньополітичної діяльності України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 132–136.

Yurkovsky, D. (2014), “Security priorities of the current foreign policy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 132–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.