EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
П. П. Лисак

Назад

УДК: 351.86

П. П. Лисак

АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану українсько-російського державного кордону. Виявлено безпосередні виклики і загрози національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону. Встановлено, що упродовж 2014 року військово-політична обстановка на українсько-російській ділянці державного кордону динамічно змінювалась від прогнозованої в Чернігівській, Сумській областях, до напруженої в Харківській та критичної в Донецькій, Луганській областях. Наголошено, що поряд з військовою агресією Російської Федерації на суверенну територію України, російська сторона активно підтримує терористичні, екстремістські та сепаратистські угруповання, що здійснюють свою діяльність у південно-східних регіонах України, насамперед у межах Луганської та Донецької областей. Доведено про необхідність врегулювання питань договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону та відновлення контролю над лінією українсько-російського державного кордону на всій його протяжності.

P. Lysak

CURRENT CHALLENGES AND THREATS TO NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN THE SPHERE OF SECURITY OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

Summary

The article presents the analysis of the current state of Ukrainian-Russian state border. Identified immediate challenges and threats to national security of Ukraine in the sphere of security of the Ukrainian-Russian state border. It is established that during the 2014 military-political situation on the Ukrainian-Russian state border between dynamically changed from the forecast in Chernihiv, Sumy region, to tense in Kharkiv and critical in Donetsk and Luhansk regions. It is noted that in addition to military aggression of the Russian Federation on the sovereign territory of Ukraine, Russia actively supports terrorist, extremist and separatist groups operating in the South-Eastern regions of Ukraine, primarily within the Lugansk and Donetsk regions. Proven about the need to resolve the issues of the legal registration of the Ukrainian-Russian state border and regain control of the line of the Ukrainian-Russian state border throughout its length.

№ 23 2014, стор. 137 - 140

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 186

Відомості про авторів

П. П. Лисак

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

P. Lysak

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Лисак П. П. Актуальні виклики і загрози національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 137–140.

Lysak, P. (2014), “Current challenges and threats to national security of Ukraine in the sphere of security of the ukrainian-russian state border”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 137–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.