EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ
Т. В. Криворучко

Назад

УДК: 330.341.1: 061.1ЄС: 001.894

Т. В. Криворучко

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу розвитку інноваційних технологій у країнах-членах ЄС. Проаналізовано основні державні програми, які спрямовані на розвиток інноваційних технологій у Німеччині, Великобританії, Франції та Угорщині. Обгрунтовано основні форми податкової підтримки компаній, які здійснюють науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у країнах-членах ЄС. На основі позитивного досвіду країн-членів ЄС запропоновано заходи, спрямовані на забезпечення ефективного розвитку науки та науково-технічної сфери України.

T. Kryvoruchko

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PECULARITIES OF STIMULATION OF INNOVATION SPHERE IN THE EU MEMBER STATES AND UKRAINE

Summary

The article is devoted to the theoretical analysis of the development of innovative technologies in the EU member states. It analyzes the main government programs that are aimed to develop innovative technologies in Germany, Britain, France and Hungary. The basic form of tax support for the companies that are engaged in research and development in the member states is explained. Based on the positive experience of the EU member states measures to ensure the effective development of science and scientific-technical sphere of Ukraine are proposed.

№ 23 2014, стор. 141 - 144

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 452

Відомості про авторів

Т. В. Криворучко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

T. Kryvoruchko

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Криворучко Т. В. Порівняльний аналіз особливостей стимулювання інноваційної сфери у країнах-членах єс та Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 141–144.

Kryvoruchko, T. (2014), “Comparative analysis of the pecularities of stimulation of innovation sphere in the eu member states and Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 141–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.