EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛІНГ У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ
Д. О. Баюра

Назад

УДК: 658.5

Д. О. Баюра

КОНТРОЛІНГ У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

У статті визначен основні теоретичні аспекти розвитку корпоративного управління та корпоративного менеджменту на основі контролінгу. Частково досліджено змістовну сутність понять "корпоративне управління", "корпоративний менеджент" та "контролінг". Визначено місце інформаційної системи контролінгу в корпорації, її призначення, основні функції та завдання. Розглянуто наукові засади корпоративного управління та контролінгу як інформаційної системи підтримки прийняття стратегічних рішень у корпорації, що знаходять своє відображення у корпоративній стратегії.

D. Baiura

CONTROLLING IN CORPORATE GOVERNANCE

Summary

The article proposes the basic theoretical principles of corporate governance and corporate management based on controlling. The informative nature of the concepts of "corporate governance", "corporate management" and "controlling" was investigated. The place of the controlling information system, its purpose, the main functions and tasks were determined in the corporation. Scientific principles of corporate governance and controlling as the information systems that support strategic decision-making corporations that are reflected in corporate strategy were determined.

№ 24 2014, стор. 6 - 8

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 469

Відомості про авторів

Д. О. Баюра

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Київський національнй університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

D. Baiura

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Баюра Д. О. Контролінг у корпоративному управлінні . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 6–8.

Baiura, D. (2014), “Controlling in corporate governance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 6–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.