EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ШВИДКИХ ПРОЦЕСІВ В СЕРЕДИНІ СИСТЕМ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ
В. В. Комірна, І. І. Стрельченко

Назад

УДК: 330.46; 519.688

В. В. Комірна, І. І. Стрельченко

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ШВИДКИХ ПРОЦЕСІВ В СЕРЕДИНІ СИСТЕМ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Анотація

Проведено аналіз існуючих підходів до моделювання розповсюдження лавиноподібних процесів. На прикладі динаміки економічної кризи у банківському секторі США 2007—2012 рр. розглянуто можливість застосування моделей динаміки епідемій для вивчення наслідків системних криз фінансових інституцій. Доведено недостатність та низьку інформативність отриманих розв'язків для вирішення задач антикризового управління. Визначено основні завдання подальших досліджень у цьому напрямку.

V. Komirna, I. Strelchenko

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODULATING DISTRIBUTION OF FAST PROCESSES INSIDE OF THE FINANCIAL INSTITUTES SYSTEMS

Summary

The analysis of existing approaches to modeling the distribution of avalanche process. On the example of the economic crisis dynamic in the US banking sector 2007—2012 years. the possibility of the usage of the dynamics of epidemics models was observed to study the effects of systemic crises financial institutions. Proved insufficient and low information content of the derived solutions to meet the challenges of crisis management. Were given the main tasks for further research in this area.

№ 24 2014, стор. 19 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 566

Відомості про авторів

В. В. Комірна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

V. Komirna

doctor of Economics, associate Professor, Head of the Chair of Economic Cybernetics State Universities "Ukrainian state chemical-technological University"


І. І. Стрельченко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

I. Strelchenko

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics State Universities "Ukrainian state chemical-technological University"

Як цитувати статтю

Комірна В. В., Стрельченко І. І. Проблеми та перспективи моделювання розповсюдження швидких процесів в середині систем фінансових інститутів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 19–22.

Komirna, V. and Strelchenko, I. (2014), “Problems and prospects of modulating distribution of fast processes inside of the financial institutes systems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.