EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ХАРАКТЕР ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
О. В. Любкіна

Назад

УДК: 336.76/.761.5

О. В. Любкіна

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ХАРАКТЕР ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

Анотація

У статті досліджується вплив технологічних, інституційних інновацій у функціонуванні фінансових ринків на волатильність, транспарентність, накопичення системних ризиків і в результаті на ефективність сучасних фінансових ринків і фінансову стабільність. Визначено основні напрями впливу поширення електронної торгівлі фінансовими активами, появи нових методів торгівлі та розширення інституційної структури фінансового ринку на його транспарентність, ступінь захищеності прав інвесторів, ефективність цінового механізму. Проаналізовано зміни у характері волатильності на ринках акцій і державних облігацій у зв'язку з поширенням високочастотної торгівлі. У статті досліджено окремі інструменти фінансової політики, з'ясовано як вони впливають на ефективність ціноутворення на фінансові активи на макрорівні та яким чином вони здані підвищити ефективність фінансових ринків.

O. Liubkina

THE IMPACT OF FINANCIAL INNOVATION ON THE NATURE OF THE MARKET VOLATILITY OF FINANCIAL ASSETS

Summary

The paper explores the influence of technological and institutional innovations in financial markets on volatility, transparency, accumulation of systemic risk, and as a result on the efficiency of modern financial markets and financial stability.
The main areas of impact of electronic trading of financial instruments, appearance of innovative methods of high frequency trading and expansion of the institutional structure of the financial market to its transparency, level of investors' rights protection, the effectiveness of the price mechanism are determined.
The changes in the nature of volatility in equity and government bond markets due to the spread of high-frequency trading are analysed.
The article explores some of the tools of financial policy, clarifies how they influence the effectiveness of pricing of financial assets at the macro level, and how they are able to increase the efficiency of financial markets.

№ 24 2014, стор. 34 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 581

Відомості про авторів

О. В. Любкіна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Liubkina

PhD in economy, docent, doctorant of the Department of Finance of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Любкіна О. В. Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 34–38.

Liubkina, O. (2014), “The impact of financial innovation on the nature of the market volatility of financial assets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.