EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Л. Л. Клевчік

Назад

УДК: 330.46

Л. Л. Клевчік

ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація

У статті здійснено розвиток прагматичного підходу до сутності економічної інформації. Запропоновано виокремлювати прагматичний підхід у широкому сенсі інформацією вважається сукупність символів, що розширюють будь-які наявні знання суб'єкта та проблемно-прагматичний підхід — інформацією вважається сукупність символів, що розширюють знання, актуальні на даний момент для суб'єкта. Обгрунтовано, що проблемно-прагматичний підхід є найбільш коректний до сутності економічної та будь-якої спеціалізованої інформації.

L. Klevchik

PRAGMATIC ASPECTS OF ESSENCE OF ECONOMIC INFORMATION

Summary

The pragmatic approach to the essence of economic information has been developed in the article. It has been proposed to separate pragmatic approach in a broad sense (the information is a set of symbols that extend any existing knowledge of the subject) and problem- pragmatic approach (the information is a set of characters that expand knowledge, current at the moment for the subject). It has been grounded that a pragmatic approach in the narrow sense is most appropriately to the nature of economic and any specialized information.

№ 24 2014, стор. 108 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 443

Відомості про авторів

Л. Л. Клевчік

асистент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Klevchik

assistant of Economics and Management, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, c. Chernivtsi

Як цитувати статтю

Клевчік Л. Л. Прагматичні аспекти сутності економічної інформації. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 108–111.

Klevchik, L. (2014), “Pragmatic aspects of essence of economic information”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 108–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.