EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
С. А. Шимків

Назад

УДК: 368

С. А. Шимків

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Анотація

Нещасний випадок може статися з кожним працюючим громадянином, не залежно від статі, віку, матеріальної забезпеченості та соціального стану, тому важливою при врегулюванні наслідків при нещасних випадках є наявна нормативно-правова база, що гарантує умови компенсації та покриття цих наслідків. Визначено, проаналізовано та охарактеризовано основні положення існуючої нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері страхування від нещасних випадків в Україні. Розглянуто механізм розслідування нещасного випадку на виробництві та визначено, що кваліфікація нещасного випадку має на увазі аналіз ознак нещасного випадку: виробничої; суб'єктної; територіальної; тимчасової, разом з тим, наголошено, що при розслідуванні нещасного випадку необхідно керуватися матеріалами кожної конкретної пригоди з початковою опорою на чинну законодавчу базу України.

S. Shymkiv

REGULATION THE ACCIDENT INSURANCE OF UKRAINE

Summary

Accidents can happen every working citizen, regardless of gender, age, financial security and social status, so important in resolving the consequences in case of accidents is available regulatory and legal framework that guarantees compensation conditions and coverage of these effects. The paper identifies, analyzes main provisions of the existing legal framework governing relations in the field of insurance against accidents in Ukraine. The study also examines the mechanisms for investigating accidents at work and determines that the qualification of an accident involves analysis such features of accident at work as production; subjective; territorial; temporary. And at investigation of accidents is necessary to consider materials accidents at work with primary reliance on the existing legal and regulatory framework Ukraine.

№ 24 2014, стор. 121 - 125

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 737

Відомості про авторів

С. А. Шимків

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

S. Shymkiv

Postgraduatе, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Шимків С. А. Нормативно-правове регулювання страхування від нещасних випадків громадян України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 121–125.

Shymkiv, S. (2014), “Regulation the accident insurance of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 121–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.