EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВИХ ДІЙ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ)
Я. Ф. Радиш, О. М. Соколова

Назад

УДК: 351.77+355.257.5+364.048.6

Я. Ф. Радиш, О. М. Соколова

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВИХ ДІЙ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ)

Анотація

У статті висвітлюються результати дослідження авторів щодо доцільності створення на базі клінічного санаторію "Авангард" Центру медичної допомоги та реабілітації українських військовослужбовців, постраждалих від опіків під час проведення антитерористичної операції (далі — АТО) на Сході України.

Ja Radysh, O. Sokolova

MEDICAL REHABILITATION OF THE UKRAINIAN SERVICEMEN HAVING SUFFERED AS A RESULT OF THE BATTLES (AS REGARD TO THE PROBLEM OF THE GOVERNMENT CONTROL OF THE SYSTEM OF THE SANATORIUM AND HEALTH RESORT PROVISION OF THE SERVICEMEN OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES)

Summary

The article highlights the results of the authors' researches concerning the appropriateness of establishment at the premises of the clinical sanatorium "Avangard" the Center of medical aid and rehabilitation of the Ukrainian servicemen having suffered from burns when carrying out antiterrorist operation (further — АТО) in eastern Ukraine.

№ 24 2014, стор. 152 - 155

Кількість переглядів: 613

Відомості про авторів

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

Ja Radysh

PhD in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine


О. М. Соколова

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Sokolova

candidate for a degree, National Academy of Public Administration at President of Ukraine

Як цитувати статтю

Радиш Я. Ф., Соколова О. М. Медична реабілітація українських військовослужбовців, що постраждали в результаті бойових дій (до проблеми державного регулювання системи санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців збройних сил України). Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 152–155.

Radysh, Ja and Sokolova, O. (2014), “Medical rehabilitation of the ukrainian servicemen having suffered as a result of the battles (as regard to the problem of the government control of the system of the sanatorium and health resort provision of the servicemen of the ukrainian armed forces)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 152–155.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.