EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕЛИКОБРИТАНСЬКА ТА АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
К. В. Дубич

Назад

УДК: 351.84

К. В. Дубич

ВЕЛИКОБРИТАНСЬКА ТА АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті аргументовано важливість ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для здійснення трансформацій у вітчизняній системі надання соціальних послуг. Акцентовано на необхідності в розробленні та впровадженні механізмів державного управління соціальними послугами в контексті реалізації положень Закону України "Про соціальні послуги". Проаналізовано великобританську та американську моделі "держави загального добробуту", виявлено їх переваги, недоліки та спільні риси. Подано бачення автора щодо можливостей впровадження елементів моделі "держави загального добробуту" в практику надання соціальних послуг в Україні.

K. Dubych

THE ENGLISH AND AMERICAN MODELS OF SOCIAL SERVICES DELIVERY AS EUROPEAN INTEGRATION LANDMARKS FOR THE SOCIAL SERVICES SYSTEM TRANSFORMATION IN UKRAINE

Summary

The paper argues the importance of ratifying the Association Agreement between Ukraine and the EU to implement transformations in the social services national system. It was emphasized the need for developing and implementing social services techniques in the context of the Law of Ukraine On social services. The UK and the US 'welfare state' models were analyzed and its strengths, weaknesses, and similarities were revealed. It was submitted the author's vision on the possibility for introducing elements of the 'welfare state' models into the social services practice in Ukraine.

№ 24 2014, стор. 161 - 165

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

К. В. Дубич

к. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при президентові України м. Київ

K. Dubych

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of Chair of Social and Humanitarian Policy, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Дубич К. В. Великобританська та американська моделі надання соціальних послуг: євроінтеграційні орієнтири трансформації системи соціальних послуг в Україні . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 161–165.

Dubych, K. (2014), “The english and american models of social services delivery as european integration landmarks for the social services system transformation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 161–165.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.