EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Н. С. Орлова, Т. В. Максимова

Назад

УДК: [338. 246. 2: 330. 332](477)

Н. С. Орлова, Т. В. Максимова

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті визначено завдання інвестиційної політики в умовах сталого розвитку на національному та міжнародному рівнях. Виділено ключові принципи інвестиційної політики країни відповідно до рамкових основ інвестиційної політики Конференції ООН з торгівлі та розвитку (United Nations Conference on Trade and Development), які є орієнтиром при розробці національної та міжнародної інвестиційної політики. Проаналізовано структуру та обсяги прямих іноземних інвестицій в Україні та світі. Доведено, що мобілізація інвестицій та забезпечення їх внеску в сталий розвиток є пріоритетом розвитку для всіх країн. Виділено ключові проблеми інвестиційної політики України та головні чинники, що що гальмують інвестиційний процес. Визначено стратегічні засади та перспективні напрями формування інвестиційної політики України з метою забезпечення її сталого розвитку.

N. Оrlova, T. Maksymova

THE FORMATION OF COUNTRY'S INVESTMENT POLICY UNDER SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article defines the objectives of the investment policy in terms of sustainable development at the national and international levels. Highlight the key principles of the investment policy of the country in accordance with the Framework for the UN Conference on Trade and Development (United Nations Conference on Trade and Development), which is a landmark in the development of national and international investment policies. It is analyzed the structure and volume of foreign direct investment in Ukraine and the world. It is proved that the mobilization of investment and their contribution to sustainable development is a development priority for all countries. There is identifyed the key issues of investment policy of Ukraine and the main factors hindering investment process. It is identified strategic framework and perspective directions of Ukranian investment policy's formation in order to ensure sustainable development.

№ 24 2014, стор. 166 - 170

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 765

Відомості про авторів

Н. С. Орлова

д. держ. упр., проф., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

N. Оrlova

Dr. of Public Administration, Professor of Finance of Donetsk State University of Management


Т. В. Максимова

здобувач кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

T. Maksymova

researcher of Finance of Donetsk State University of Management

Як цитувати статтю

Орлова Н. С., Максимова Т. В. Формування інвестиційної політики країни в умовах сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 166–170.

Оrlova, N. and Maksymova, T. (2014), “The formation of country's investment policy under sustainable development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 166–170.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.