EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
І. М. Назаренко

Назад

УДК: 001:37.014.5

І. М. Назаренко

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність стратегічного управління в сучасних умовах господарювання. Досліджено концептуальні підходи до розвитку стратегічного менеджменту. Обгрунтовано необхідність та доцільність виокремлення нової форми стратегічного менеджменту, яка базуватиметься на основі знань та інновацій. Доведено, що в сучасній економіці знання дозволяють генерувати безперервний потік нововведень, який відповідає мінливим динамічним потребам, а досить часто й формує ці потреби. Виокремлено характерні особливості економіки XXI ст. Розглянуто предметно-цільові складові стратегічного менеджменту знань та інновацій.

I. Nazarenko

STRATEGIC MANAGEMENT OF KNOWLEDGE AND INNOVATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT

Summary

In the article it is grounded the urgency of the strategic aspect of management in modern conditions of managing. It is discussed conceptual approaches to the development of strategic management. There is the necessity and appropriateness of the allocation of a new form of strategic management, which will be based on knowledge and innovation. It is proved that in the modern economy knowledge allaws to generate a continuous flow of innovations to meet changing the dynamic needs, and often forming these needs. It is selected characteristic features of the economy of the XXI century. It is considered subject-targeted components of strategic management of knowledge and innovation.

№ 1 2015, стор. 9 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 499

Відомості про авторів

І. М. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

I. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

Як цитувати статтю

Назаренко І. М. Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 9–13.

Nazarenko, I. (2015), “Strategic management of knowledge and innovation in the context of the development of strategic management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 9–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.