EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ КОРПОРАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
В. О. Ланговой

Назад

УДК: 338.001.36

В. О. Ланговой

СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ КОРПОРАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті виявлено новітні найбільш поширені національні інституційні моделі реалізації сталого розвитку, визначено внутрішній зміст елементів, які формують якісний розвиток економічної, соціальної та екологічної сфери. Обгрунтовано причини домінування одних та низький рівень поширеності інших національних інституційних моделей реалізації сталого розвитку. Також у статті автор акцентує увагу на проблемах та перспективах реалізації практик сталого розвитку в Україні, а саме: обгрунтовано оптимальну модель сталого розвитку та визначено основні перешкоди, які заважають створенню дієвої системи залучення корпорацій до реалізації принципів сталого розвитку.

V. Lanhovoi

THE SOCIAL DIMENSION OF CORPORATE MODELS OF IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article reveals the latest the most common national institutional model for the implementation of sustainable development, defined in the content elements that form the qualitative development of economic, social and environmental spheres. Justified reasons for the domination of some and the low prevalence of other national institutional models for the implementation of sustainable development. Also in the article the author focuses on the problems and prospects of implementation of sustainability practices in Ukraine, namely, reasonably optimal model of sustainable development and identifies the main obstacles that hamper the establishment of an effective system for attracting corporations to implement the principles of sustainable development.

№ 1 2015, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 494

Відомості про авторів

В. О. Ланговой

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Донбаський державний технічний університет

V. Lanhovoi

Ph.D., associate Professor of Economics and management, Donbass state technical University

Як цитувати статтю

Ланговой В. О. Соціальні виміри корпоративних моделей реалізації принципів сталого розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 14–17.

Lanhovoi, V. (2015), “The social dimension of corporate models of implementation of principles of sustainable development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.