EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
І. М. Хвостіна

Назад

УДК: 336.2

І. М. Хвостіна

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність поняття "управління економічним розвитком підприємства". Визначено, що характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни в усіх її сферах, які впливають на систему управління підприємством. Управління — цілеспрямована діяльність усіх суб'єктів господарювання, що забезпечують становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування і обов'язковий розвиток підприємства. Розвиток підприємства є незворотним процесом, який забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного стану до іншого через процес змін. Здійснення процесів управління розвитком підприємства відбувається на основі використання різних методів, інструментів, методик, а також техніки і технології. Визначено принципи, функції та завдання управління розвитком підприємства та розроблено механізм управління розвитком підприємства.

I. Hvostina

MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

The article deals with the economic substance of the term 'economic development enterprise. Determined that a feature of the current stage of economic development are profound changes in all its spheres that affect the system management. Management — a purposeful activity of all entities that provide formation, stabilization, optimum performance and required the firm. Development Company is an irreversible process that provides spontaneous or controlled transitions from one state to another unique because of the change process. Implementation of enterprise development management process is based on the use of different methods, tools, techniques, and technology. Principles, functions and objectives of management development company and the mechanism of development management company.

№ 1 2015, стор. 30 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 984

Відомості про авторів

І. М. Хвостіна

к. е. н., доцент кафедри організації праці і виробництва, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

I. Hvostina

PhD, assistant professor of labor and production, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Як цитувати статтю

Хвостіна І. М. Механізм управління розвитком підприємства . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 30–33.

Hvostina, I. (2015), “Mechanism of management of enterprise development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.